Search
  • FIRST EVENT

第一次宣傳活動舉辦,預備新既2018年要開始運動!


X FITNESS 2018年1月1 日正式係沙田石門京瑞廣場一期2/F SHOP 250開幕,接下來我地有一連串既活動去迎接我地既開幕!

嚟緊星期日仲會係京瑞廣場一期門外展覽出一系列迎新活動同禮物!

日期:2017年11月19日 星期日 12:00-4:00

地點:京瑞廣場一期門外

當日到場仲可以以優惠價同埋得到大量運動用品送成為我地既會員!

想知會藉詳情可以按下面即時通訊同我地展開對話啦!

#sportingequipment #XFITNESS #沙田石門 #沙田健身中心 #瑜伽 #健身 #拳擊 #宣傳活動

161 views0 comments

©2020 by ​The Journey of Tongue

版權所有,不得轉載。